Diagnostyka

Diagnostyka ma kluczowe znaczenie dla powodzenia leczenia. Jej celem jest właściwa ocena danego zdrowotnego problemu i znalezienie jego źródła, co jest konieczne, by wybrać skuteczną metodę leczenia. Diagnostyka pozwala też zapoznać się z warunkami anatomicznymi Pacjenta, co jest ważne, by zaplanować leczenie tak, żeby było ono skuteczne i bezpieczne.

Wiemy, że poszukiwanie placówki diagnostycznej, wykonanie badań i dostarczenie wyników lekarzowi jest nie tylko uciążliwe, ale i czasochłonne. A w przypadku problemów ze zdrowiem ważne jest, by jak najszybciej rozpocząć leczenie. Mając to na uwadze, zaopatrzyliśmy naszą przychodnię w nowoczesny sprzęt diagnostyczny. Dzięki temu potrzebne badania możesz wykonać u nas na miejscu, a ich wyniki od razu zostaną udostępnione lekarzom.

A jakie badania wykonujemy w Crystal Clinic?

RTG punktowe

To najczęściej wykonywane w stomatologii badanie. RTG punktowe to zdjęcie rentgenowskie obejmujące swoim zasięgiem jeden lub kilka zębów. Promieniowanie rentgenowskie jest przez różne tkanki pochłaniane w różnym stopniu, co pozwala uzyskać obraz anatomicznej budowy zęba i otaczającej go kości.

RTG punktowe jest pomocne między innymi w diagnozowaniu zmian próchnicowych niewidocznych gołym okiem. Przede wszystkim jednak wykonuje się je do leczenia kanałowego – pozwala na poznanie istotnych dla tego zabiegu warunków anatomicznych, takich jak liczba i budowa kanałów korzeniowych.

RTG pantomograficzne

To zdjęcie przeglądowe daje panoramiczny obraz całej jamy ustnej – pokazuje budowę nie tylko uzębienia, ale też żuchwy, szczęki, zatok szczękowych i stawów skroniowo-żuchwowych. Pozwala na ocenę prawidłowości warunków anatomicznych jamy ustnej, a także wykrycie zmian próchnicowych i zapalnych.

Takie badanie ma uniwersalne zastosowania. Przede wszystkim wykonywane jest w ramach leczenia implantologicznego, protetycznego i ortodontycznego, które wymaga oceny tkanki kostnej i jej przyrostu.

RTG cefalometryczne

To badanie daje obraz czaszki w pozycji bocznej. Najczęściej jest wykonywane razem ze zdjęciem pantomograficznym jako przygotowanie do leczenia ortodontycznego.

Tomografia CBCT

Tomografia komputerowa obrazuje różne obszary czaszki. Przy użyciu tomografu uzyskujemy trójwymiarowy obraz tkanek kostnych twarzoczaszki w różnych przekrojach. Dzięki takiemu badaniu można dokładnie określić występowanie zmian próchnicowych i ognisk zapalnych, ocenić skuteczność leczenia kanałowego, poznać przestrzenne położenie zęba i jego odległość od nerwu zębodołowego (ważne przy planowanej ekstrakcji).

Najczęściej korzystamy z tomografu przy leczeniu implantologicznym. Dokładne zobrazowanie ilości tkanki kostnej i przebiegu kanałów korzeniowych pozwala na precyzyjne zaplanowanie rozmieszczenia implantów.

Dowiedz się więcej

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o badaniach diagnostycznych, zapraszamy do Crystal Clinic. Na wizytę możesz się umówić, dzwoniąc pod numer +48 888 333 784 lub wypełniając formularz.